TERMÍNNÁZEV AKCE FOTO
KAŽDÝ PÁTEK V 15.10h SCHŮZKA V KLUBOVNĚ   (STARÉ  JESLE) 
21. LEDEN VYCHÁZKA - SJEZD HOSTÝNA
29. - 31. LEDEN LEDOVÁ PRAHA
7. BŘEZEN VYCHÁZKA - NEDĚLNÍ OPÍKAČKA 
28.  BŘEZEN VYCHÁZKA - OPÍKAČKA  V  KONČINÁCH 
29. BŘEZEN VELIKONOČNÍ MALOVÁNÍ 
2. - 3. DUBEN NOC V KLUBOVNĚ 
24. DUBEN VÝLET - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
6. - 13. SRPEN LETNÍ TÁBOR (Morávka)  -  I.turnus 
13. - 20. SRPEN LETNÍ TÁBOR (Morávka)  -  II.turnus