Hlavní stránka 

 

                

 

Domů

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Kdo jsme…

Pojem PIONÝR vyjadřuje myšlenku moderního; průkopnického; ideu hledání; touhy po poznání. Pojmenování pionýr označuje i v mezinárodním pojetí člověka - objevitele nových cest, směrů a hlasatele pokrokových myšlenek. Naše sdružení chce svojí prací plně dostát významu tohoto pojmu.

Svojí činností jsme především sdružením dětí a mládeže, přičemž členství dospělých není vyloučeno - členem se může stát každé dítě, dospívající i dospělý bez jakýchkoliv rozdílů ať už sociálních, národnostních, náboženských či politických.

Umožňujeme jednotlivým kolektivům samostatně rozhodnout o náplni své činnosti i o své struktuře – vytvářet oddíly, družiny, kluby, posádky a podobně dle svých zájmů a potřeb.

Jako hlavní výchovný prostředek užíváme hru ve všech jejích podobách.

Jsme sdružením dobrovolným a otevřeným – hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ve všech svých aktivitách zdůrazňujeme různorodost a všestrannost jako nezbytnou součást rozvoje osobnosti dítěte a mladého člověka.

(citace z programu Pionýra)

Naše skupina je parta vedoucích a dětí, kteří se spolu snaží poznat přírodu, prožít společná dobrodružství, ale také se něco nového naučit a dozvědět.

Pracuje u nás všestranně zaměřený oddíl přístupný všem dětem, které mají zájem o přírodu, dovednosti z táboření, ale i o nové kamarády a zážitky s dobrou partou. Scházíme se jednou týdně na schůzkách v klubovně, pořádáme víkendové akce a v době hlavních prázdnin letní tábor.

Výletů a akcí se může zúčastnit kterékoliv dítě ve věku 7 až 15 let, pokud se na naši akci přihlásí třeba  prostřednictvím následujícího spojení ps_bph@centrum.cz

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600